Nový pohled na cerebrovaskulární péči

Ve spolupráci se zástupci odborné společnosti jsme rozšířili grafické pohledy na síť péče o pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP). Interaktivní mapka zobrazuje pohled po jednotlivých okresech, přičemž spádovost péče do center jsme analyzovali na základě příslušnosti k registrujícímu praktickému lékaři. Tento pohled se ukazuje jako velmi spolehlivý z pohledu zájmu a působnosti pacienta.

V případě CMP jsou interaktivně znázorněny údaje o míře centrovosti (tedy spádovosti pacientů do center), 30denní standardizované mortalitě, podílu pacientů po trombektomii a pacientů po trombolýze. U registrovaných uživatelů z řad poskytovatelů zdravotní péče jsou tyto údaje dostupné rovněž. Samozřejmě i nadále s anonymizovaným pohledem pouze na své vlastní výsledky.

Grafické zabarvení mapy se navíc „přebarvuje“ podle primárně sledovaného kritéria, které si může uživatel jednoduše změnit, stejně jako sledované období. Toto zobrazení považují zástupci odborné společnosti za skvělý podnět ke zlepšení organizace péče o pacienty po CMP. Naším cílem je podobný výstup v dohledné době doplnit ke všem oblastem sledované kvality péče.

Nový pohled na cerebrovaskulární péči