Existují významné rozdíly v mortalitě po resekci jater

Sada chirurgických ukazatelů byla rozšířena o nový ukazatel kvality péče po resekci jater. Tento ukazatel kromě jiné identifikuje významné rozdíly v mortalitě pacientů v horizontu 30, resp. 90 dní po primárním resekčním výkonu mezi velkoobjemovými pracovišti a maloobjemovými pracovišti.

Při detailním pohledu na konkrétní pracoviště jsou tyto rozdíly patrné ještě více, nicméně je třeba je interpretovat v souladu s dalšími kontextovými informacemi. Zásadní informaci poskytují zejména podíly typů primárních resekčních výkonů. A právě tyto výstupy dávají jednoznačnou podporu existence vysoce specializovaných center.

Bližší informace o této oblasti péče najdete zde.

Existují významné rozdíly v mortalitě po resekci jater