Portál i pro pacienty

Portál i pro pacienty
19. 4. 2024

Ve spolupráci s Hlasem onkologických pacientů jsme vytvořili novou sekci „Informace pro pacienty„, kde mohou zájemci najít velmi srozumitelně zpracované podklady při řešení své cesty systémem českého zdravotnictví v případě výskytu častých onkologických onemocnění. Řídit se těmito informacemi má klíčový… …číst dále

Doplnili jsme první chirurgické ukazatele o rok 2022

Doplnili jsme první chirurgické ukazatele o rok 2022
4. 3. 2024

Záměrem tvorby ukazatelů kvality je také jejich pravidelná aktualizace o nové datové vstupy. Jsme rádi, že jsme vstupní data roku 2022 doplnili u tří ukazatelů z oblasti chirurgie: U všech ukazatelů nově tedy referenčně sledujeme tříleté období let 2020-2022, ale ve… …číst dále

Nový pohled na cerebrovaskulární péči

Nový pohled na cerebrovaskulární péči
2. 2. 2024

Ve spolupráci se zástupci odborné společnosti jsme rozšířili grafické pohledy na síť péče o pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP). Interaktivní mapka zobrazuje pohled po jednotlivých okresech, přičemž spádovost péče do center jsme analyzovali na základě příslušnosti k registrujícímu praktickému lékaři. Tento… …číst dále

Podklady pro Komisi pro cerebrovaskulární péči připraveny

Podklady pro Komisi pro cerebrovaskulární péči připraveny
16. 11. 2023

Již druhým rokem připravila KZP ve spolupráci se zástupci odborného registru RES-Q podklady pro hodnocení kvality péče o pacienty po cévní mozkové příhodě v komplexních cerebrovaskulárních centrech (KCC) a iktových centrech (IC). Aktuální podklady za rok 2022 jsou po přihlášení k dispozici… …číst dále