Ve světě obvyklý koncept zjišťování a vyhodnocování výkonnosti a kvality zdravotní péče je založen na pozorováních týkajících se:

  • prostředí, v němž je zdravotní péče poskytována (obvykle nazývaným „strukturou“),
  • způsobu, jakým je poskytována (obvykle nazývaným „procesem“),
  • dosažení požadovaného cíle (obvykle nazývaným „výsledkem“.

Trvalou snahou je v nejvyšší možné míře nahradit subjektivní pohled na kvalitu péče pohledem objektivním

Objektivnost je založena na dvou prvcích:

  • zjišťování a hodnocení kvality péče v její kvantitativní (měřitelné) podobě,
  • existenci solidních podkladů pro interpretovatelnost měření.

Pozorování, která splňují tyto požadavky a jsou vyhlášena autoritou, která zároveň poskytuje jejich formalizovaný popis, se nazývají ukazatele kvality.

Součástí metodik ukazatelů kvality mají být vždy doporučení, jak ukazatele kvality seskupovat, jak je vybírat pro různé účely použití a jak je interpretovat.

Metodické dokumenty ke stažení: