Kvalitu péče je třeba sledovat nejen na jednotlivé poskytovatele či typy poskytovatelů, ale také u oblastí, jakými jsou adherence léčby, hodnocení efektivity příslušné léčby a řada dalších oblastí, které nelze jednoduše zařadit do oblasti hospitalizační či ambulantní péče. Přehled těchto ukazatelů a analýz najdete v této sekci Portálu. Výstupem ukazatelů jsou často doporučení pro změnu organizace péče na straně zdravotních pojišťoven, odborných společností, ale také u samotných pacientů.

S ohledem na kompaktní výstupy vyplývající z těchto ukazatelů nabízíme výstupy v odůvodněných případech jako samostatný dokument ke stažení.

Ukazatele:
KódNázevDatum schválení odborným panelem
OUK_KAR_001_22Adherence pacientů léčených statiny31.3.2023
Informace pro pacienty:

Portál ukazatelů kvality má jako jednu ze svých priorit poskytnout bližší informace pacientům pro účely lepší orientace ve zdravotním systému.

Níže uvedené informace mají zlepšít možnosti rovného přístupu pacientů a jejich blízkých k informacím o příslušných onkologických onemocněních, jejich diagnostice, optimální, včasné a efektivní terapii a oprávněné a nezbytné informovanosti jak v procesu léčby, tak i v průběhu následné péče.

Současně mají přispět k šíření informačních a edukačních programů o onkologických onemocněních zaměřených na širokou veřejnost a podporovat preventivní a screeningové programy za účelem snížení výskytu onkologických diagnóz, a tím jejich dopadu na společnost a zdravotní systém.

Cesta pacienta s karcinomem děložního hrdla
Cesta pacienta s lymfomem
Cesta pacienta s melanomem oka
Cesta pacienta s karcinomem děložní sliznice
Cesta pacienta s karcinomem prsu
Cesta pacienta s karcinomem střev a konečníku – kolorektální karcinom
Cesta pacienta s karcinomem prostaty