Katalog ukazatelů kvality zdravotních služeb Kanceláře ZP je průběžně doplňovaným souborem projednaných, doporučených ukazatelů, vycházejících z dat o poskytované a hrazené zdravotní péči v rámci České republiky. Je průběžně doplňován a revidován tak, jak jsou vytvářeny, revidovány, případně doplňovány indikátory, sloužící poskytovatelům a odborným společnostem pro účely interního hodnocení, případně zdravotním pojišťovnám jako doplňující parametr v rámci smluvní politiky ZP.

Katalog ukazatelů ke stažení ZDE