V odbornosti Neurologie navázala Kancelář zdravotního pojištění na metodiky a procesy vytvořené a pilotně testované v rámci projektu tvorby kvalitativních ukazatelů zdravotní péče v ČR. 

Ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP Kancelář ZP v roce 2020 přistoupila k vytvoření a projednání ukazatelů pro sledování kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Jde o významnou oblast nejen z lékařského a pacientského hlediska, ale i z hlediska nákladů zdravotních pojišťoven.

V případě ischemické CMP se jedná o závažné cévní onemocnění mozku, které je jednou z nejčastějších příčin úmrtí či případně dlouhodobé invalidity. Péče o tyto pacienty je proto organizována s cílem dosažení co největší míry centralizace s časným standardizovaným adekvátním terapeutickým postupem. Ukazatele slouží na jedné straně k hodnocení míry centralizace péče, a na druhé pak směřují k hodnocení úspěšnosti léčby v jednotlivých typech zdravotnických zařízení. První zpracované, projednané a doporučené ukazatele byly definovány pro tento účel jako objemové a procesní. Cílem je navázat vytvářením výsledkových ukazatelů s pomocí adjustace dostupných klinických dat a doplnit tak komplexní pohled na měření a sledování kvality v této významné oblasti. V roce 2021 byly navíc výstupy ukazatelů z této oblasti promítnuty ve spolupráci s ČNS ČLS JEP a MZ ČR do centralizace péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Přehled ukazatelů:
KódNázevSchválení odborným panelem
VUK_NEU_001_21Sada ukazatelů kvality péče o pacienty s CMP22.11.2021
VUK_NEU_001_2030denní mortalita pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou hospitalizovaných v ČR25.2.2021
OUK_NEU_001_20Míra primární centralizace pacientů s CMP01.06.2020
OUK_NEU_002_20Míra sekundární centralizace pacientů s CMPUkazatel byl nahrazen ukazatelem OUK_NEU_001_20 na základě rozhodnutí odborného panelu ze dne 25.2.2021
OUK_NEU_003_20Míra centralizace pacientů s CMPUkazatel byl nahrazen ukazatelem OUK_NEU_001_20 na základě rozhodnutí odborného panelu ze dne 25.2.2021
OUK_NEU_004_20Podíl hospitalizačních případů se systémovou trombolýzouUkazatel byl nahrazen ukazatelem VUK_NEU_001_21 ze dne 22.11.2021
OUK_NEU_006_20Podíl hospitalizačních případů s užitím mechanické trombektomieUkazatel byl nahrazen ukazatelem VUK_NEU_001_21 ze dne 22.11.2021