Preskripce antibiotik

Narůstající rezistence mikrobů vůči antibiotikům je celosvětovou hrozbou. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi Evropy jsou obrovské, a to jak z hlediska rezistence, tak i správné preskripce, která se na rezistenci zásadním způsobem podílí. Lékaři v severských zemích mohou být pro ostatní vzorem, naopak v jižních zemích je spotřeba širokospektrých antibiotik nadměrná. ČR stojí uprostřed na pomyslném rozcestí, nakročeno však má špatným směrem. 

Doporučené postupy racionální farmakoterapie antibiotik jsou ve všech evropských zemí podobné, ale v některých, zejména jižních zemích nejsou respektovány. V severských zemích mají lékaři výraznou výhodu, kterou je poskytování zpětné vazby předepisujícím lékařům ve formě rozborů preskripce antibiotik.

Podle tohoto vzoru Kancelář zdravotního pojištění z dat českých zdravotních pojišťoven vytvořila databázi, ze které mohou především jednotliví lékaři čerpat unikátní údaje o své vlastní preskripci hlavních skupin antibiotik a porovnávat tyto údaje s vykázanými hodnotami v daném okrese a v celé ČR. Většina zde uváděných ukazatelů je odvozena od mezinárodně uznávaných ukazatelů „správné“ preskripce antibiotik.

Pro prvé přiblížení lze lékařům doporučit „Podíl preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů…“, neboť řada lékařů předepisuje chráněné aminopeniciliny jako lék prvé volby u běžných respiračních onemocnění, což neodpovídá doporučeným postupům. Podobně nadměrná preskripce makrolidů a fluorochinolonů (ale též cefalosporinů) by lékaře měla motivovat k prostudování příslušných doporučených postupů, které lze stáhnout z webové stránky Společnosti všeobecného lékařství.

Hodnoty prahů kvality byly stanoveny konsenzem a jsou ve srovnání s prahovými hodnotami stanovenými např. ve Švédsku nastaveny na benevolentní úrovni (je třeba připomenout, že i ve Švédsku současného úspěchu dosáhli až po mnoha letech podpory správné preskripce léků). Čím více je hodnota odkloněna směrem k nežádoucím hodnotám, tím je naléhavější, aby praktický lékař začal věnovat svým preskripčním návykům pozornost. Bez prostudování Doporučených postupů (např. https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf) a důkladného zamyšlení by však lékař neměl činit ukvapené závěry.

Přehled ukazatelů pro praktické lékaře pro děti a dorost:
KódNázevDatum schválení odborným panelem
OUK_PLDD_001_21Kvantitativní index16.12.2021
OUK_PLDD_002_21Penicilin-amoxicilinový index16.12.2021
OUK_PLDD_003_21AWaRe index16.12.2021
OUK_PLDD_004_21Amoxicilin-klavulanátový index16.12.2021
Přehled ukazatelů pro praktické všeobecné lékaře:
KódNázevDatum schválení odborným panelem
OUK_PLD_001_19Podíl preskripce chráněných aminopenicilinů z celkové preskripce aminopenicilinů u praktických lékařů22.5.2020
OUK_PLD_002_19Podíl preskripce fluorochinolonových antibiotik z celkové preskripce antibiotik u praktických lékařů22.5.2020
OUK_PLD_003_19Podíl preskripce makrolidových antibiotik z celkové preskripce antibiotik22.5.2020
OUK_PLD_004_19Podíl preskripce chráněné amino-PNC z celkové preskripce antibiotik22.5.2020
OUK_PLD_005_19Podíl preskripce nechráněných amino-PNC z celkové preskripce antibiotik22.5.2020
OUK_PLD_006_19Podíl preskripce cefalosporinových antibiotik z celkové preskripce antibiotik22.5.2020
OUK_PLD_007_19Podíl preskripce sulfonamidů a trimethoprimu z celkové preskripce antibiotik22.5.2020
OUK_PLD_008_19Podíl preskripce TTC z celkové preskripce antibiotik22.5.2020
OUK_PLD_009_19Podíl preskripce PNC z úzkým spektrem z celkové preskripce antibiotik22.5.2020
OUK_PLD_010_19Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům do 65 let věku22.5.2020
OUK_PLD_011_19Počet předpisů na antibiotika na 1000 návštěv pacientů u lékaře, které byly spojeny s preskripcí jakýchkoli léků na recept pacientům nad 65 let věku22.5.2020