Kód ukazatele: OUK_CHI_005_19
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem resekce štítné žlázy na daném pracovišti nemocnice a v daném období. Z definice vyloučeny hospitalizace následné péče.

Výkony:

KódNázev
51125TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ
51129TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE
51127HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl zrevidován a aktualizován odborným panelem v období 7/2019 – 12/2019.
Odborný panel byl složený ze zástupce:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentuje stanovisko plátců
  • Klinického experta – reprezentuje odborné stanovisko daného klinického oboru
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání*
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

* Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Operační řešení onemocnění štítné žlázy je středně frekventovaný výkon vyžadující vysokou zkušenost a erudici operačních týmů. Operace může být doprovázena některými závažnými komplikacemi. Ukazatel se neomezuje na případy s konkrétní diagnózou.

Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data jsou spolehlivě vykazovaná dle číselníků celonárodně ustálené metodiky a datového rozhraní, a to zejména díky tomu, že je definice založena jen na výkonech, a nikoliv na diagnózách.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele vypovídá o objemu případů na jednotlivých pracovištích, odráží erudici pracovišť i pracovních týmů, a tím i předpoklad kvality operační i pooperační péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel je jednoduchý a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ:

K – dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče

Rozdělení nemocnic dle odbornosti na chirurgii a ORL. Vyloučena následná péče z definice.

U tohoto typu ukazatele se standardizace neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

Nemocnice

VÝPOČETNÍ VZOREC:

y = n [-;0]
n – Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem resekce štítné žlázy v dané nemocnici a období s vyloučením hospitalizací následné péče.

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Expertní panel se shodl i s ohledem na zahraniční rešerše, že přiměřenou hraniční hodnotou je pro tento ukazatel provedení 50 operací za rok pro jednotlivou odbornost. Při interpretaci lze využít tuto referenční hodnotu s tím, že pokud je hodnota nemocnice významně nižší než hodnota referenční, lze považovat výsledek za nepříznivý.

REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:

  • Doklady o vztahu objem-nemocnice versus kvalita jsou méně často uváděné a méně přesvědčivé než doklady o vztahu objem-chirurg versus kvalita.
  • Přestože se prahy pro vysoko-objemové nemocnice mezi studiemi dost výrazně liší, nelze říci, že jsou studie v rozporu, protože jednotlivé studie se liší výběrem klinických stavů, provedenými výkony i sledovanými údaji.

[1] Gourin, C. G., Tufano, R. P., Forastiere, A. A., Koch, W. M., Pawlik, T. M., & Bristow, R. E. (2010h). Volume-based trends in thyroid surgery. Archives of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 136(12), 1191–1198. https://doi.org/10.1001/archoto. 2010.212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21173367
[2] Dralle, H., Sekulla, C., Haerting, J., Timmermann, W., Neumann, H. J., Kruse, E., … Gimm, O. (2004i). Risk factors of paralysis and functional outcome after recurrent laryngeal nerve monitoring in thyroid surgery. Surgery, 136(6), 1310–1322. https://doi. org/10.1016/j.surg.2004.07.018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15657592
[3] Liang, T. J., Liu, S. I., Mok, K. T., & Shi, H. Y. (2016n). Associations of Volume and Thyroidectomy Outcomes: A Nationwide Study with Systematic Review and Meta-Analysis. Otolaryngology – Head and Neck Surgery (United States), 155(1), 65–75.
https://doi.org/10.1177/0194599816634627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26932961
[4] Melfa et al.; Surgeon volume and hospital volume in endocrine neck surgery: how many procedures are needed for reaching a safety level and acceptable costs? A systematic narrative review. G Chir. 2018

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Vyberte rok:

Přehled celé ČR (2019)
abulky "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce štítné žlázy v jednotlivých typech nemocnic a odbornostech.
Minimální doporučená hodnota je 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Chirurgie (2019):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 2 335 73.6
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 174 28.5
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 12 6.5
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 4 272 138
ZZ vysoce specializované péče 5 10 7.5

Otorinolaryngologie (2019):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 2 429 130.8
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 181 47.58
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 0
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 0
ZZ vysoce specializované péče 111 111 111

Všechny odbornosti (2019):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 6 974 187.56
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 181 39.76
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 12 6.5
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 4 272 138
ZZ vysoce specializované péče 5 121 63
Rozdělení případů (2019)
Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice a odbornosti s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Přehled celé ČR (2018)
abulky "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce štítné žlázy v jednotlivých typech nemocnic a odbornostech.
Minimální doporučená hodnota je 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Chirurgie (2018):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 319 75
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 154 29.97
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 9 5.33
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 2 284 143
ZZ vysoce specializované péče 3 4 3.5

Otorinolaryngologie (2018):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 384 111.69
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 2 200 52.28
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 0
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 1 1 1
ZZ vysoce specializované péče 108 108 108

Všechny odbornosti (2018):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 13 901 177.61
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 200 42.47
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 9 5.33
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 1 284 95.67
ZZ vysoce specializované péče 4 111 57.5
Rozdělení případů (2018)
Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice a odbornosti s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Přehled celé ČR (2017)
abulky "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce štítné žlázy v jednotlivých typech nemocnic a odbornostech.
Minimální doporučená hodnota je 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Chirurgie (2017):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 1 391 80.56
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 140 29.05
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 14 6.75
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 2 322 110
ZZ vysoce specializované péče 4 6 5

Otorinolaryngologie (2017):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 11 495 122.93
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 6 199 50.11
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 0
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 0
ZZ vysoce specializované péče 118 118 118

Všechny odbornosti (2017):
Typ zdravotnického zařízení Minimum Maximum Průměr
Fakultní a velké krajské nemocnice 18 1075 191.61
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 1 199 42.86
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 1 14 6.75
Ostatní ZZ s úzkým zaměřením 2 322 110
ZZ vysoce specializované péče 6 122 64
Rozdělení případů (2017)
Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice a odbornosti s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Tabulkový přehled detailních výstupů jednotlivých poskytovatelů je v procesu dokončování.
Děkujeme za pochopení.