Existují významné rozdíly v mortalitě po resekci jater

Existují významné rozdíly v mortalitě po resekci jater
9. 11. 2023

Sada chirurgických ukazatelů byla rozšířena o nový ukazatel kvality péče po resekci jater. Tento ukazatel kromě jiné identifikuje významné rozdíly v mortalitě pacientů v horizontu 30, resp. 90 dní po primárním resekčním výkonu mezi velkoobjemovými pracovišti a maloobjemovými pracovišti. Při detailním pohledu… …číst dále

Preskripce antibiotik včetně nehrazeného DUOMOXu

Preskripce antibiotik včetně nehrazeného DUOMOXu
26. 10. 2023

Při aktualizaci výstupů ukazatelů preskripce antibiotik všeobecných praktických lékařů i praktických lékařů pro děti a dorost jsme nejen rozšířili sledované období o rok 2022, ale díky spolupráci se SÚKL jsme do dat kompletně zahrnuli také dat o antibioticích předepsaných na… …číst dále

Nové oblasti měření kvality

Nové oblasti měření kvality
25. 5. 2023

Sada ukazatelů kvality se rozrostla o nové dva ukazatele kvality: závažné komplikace po tonzilektomii a adherence pacientů léčených statiny. Oba tyto ukazatele kvality rozšiřují kvalitativní pohled na oblasti, které doposud nebyly na Portálu mapovány. Zatímco ukazatel závažných komplikací pacientů po tonzilektomii… …číst dále

Resekce karcinomu jícnu spěje k centralizaci

Resekce karcinomu jícnu spěje k centralizaci
20. 12. 2022

Chirurgie jícnu představuje jednu z úzce specializovaných oblastí chirurgické operativy. Výsledek, za který je považována nejen mortalita, ale také kvalita života pacienta v dlouhodobém horizontu po operaci, závisí na erudici operatéra, související perioperační péči zajištěné na pracovišti s odpovídajícím technickým… …číst dále