Portál i pro pacienty

Ve spolupráci s Hlasem onkologických pacientů jsme vytvořili novou sekci „Informace pro pacienty„, kde mohou zájemci najít velmi srozumitelně zpracované podklady při řešení své cesty systémem českého zdravotnictví v případě výskytu častých onkologických onemocnění. Řídit se těmito informacemi má klíčový dopad na případné vyléčení nemoci. Čas rozhoduje a rychlá orientace může pacientům na cestě významně situaci usnadnit.

Věříme, že nejen tyto informace, ale také všechny ostatní výstupy tohoto Portálu ukazatelů kvality pomohou ke zkvalitnění péče a lepší orientaci pacientů v českém zdravotnictví.

Portál i pro pacienty