Podklady pro Komisi pro cerebrovaskulární péči připraveny

Podklady pro Komisi pro cerebrovaskulární péči připraveny
16. 11. 2023

Již druhým rokem připravila KZP ve spolupráci se zástupci odborného registru RES-Q podklady pro hodnocení kvality péče o pacienty po cévní mozkové příhodě v komplexních cerebrovaskulárních centrech (KCC) a iktových centrech (IC). Aktuální podklady za rok 2022 jsou po přihlášení k dispozici… …číst dále

Existují významné rozdíly v mortalitě po resekci jater

Existují významné rozdíly v mortalitě po resekci jater
9. 11. 2023

Sada chirurgických ukazatelů byla rozšířena o nový ukazatel kvality péče po resekci jater. Tento ukazatel kromě jiné identifikuje významné rozdíly v mortalitě pacientů v horizontu 30, resp. 90 dní po primárním resekčním výkonu mezi velkoobjemovými pracovišti a maloobjemovými pracovišti. Při detailním pohledu… …číst dále

Preskripce antibiotik včetně nehrazeného DUOMOXu

Preskripce antibiotik včetně nehrazeného DUOMOXu
26. 10. 2023

Při aktualizaci výstupů ukazatelů preskripce antibiotik všeobecných praktických lékařů i praktických lékařů pro děti a dorost jsme nejen rozšířili sledované období o rok 2022, ale díky spolupráci se SÚKL jsme do dat kompletně zahrnuli také dat o antibioticích předepsaných na… …číst dále

Nové oblasti měření kvality

Nové oblasti měření kvality
25. 5. 2023

Sada ukazatelů kvality se rozrostla o nové dva ukazatele kvality: závažné komplikace po tonzilektomii a adherence pacientů léčených statiny. Oba tyto ukazatele kvality rozšiřují kvalitativní pohled na oblasti, které doposud nebyly na Portálu mapovány. Zatímco ukazatel závažných komplikací pacientů po tonzilektomii… …číst dále