Nový pohled na cerebrovaskulární péči

Nový pohled na cerebrovaskulární péči
2. 2. 2024

Ve spolupráci se zástupci odborné společnosti jsme rozšířili grafické pohledy na síť péče o pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP). Interaktivní mapka zobrazuje pohled po jednotlivých okresech, přičemž spádovost péče do center jsme analyzovali na základě příslušnosti k registrujícímu praktickému lékaři. Tento… …číst dále

Podklady pro Komisi pro cerebrovaskulární péči připraveny

Podklady pro Komisi pro cerebrovaskulární péči připraveny
16. 11. 2023

Již druhým rokem připravila KZP ve spolupráci se zástupci odborného registru RES-Q podklady pro hodnocení kvality péče o pacienty po cévní mozkové příhodě v komplexních cerebrovaskulárních centrech (KCC) a iktových centrech (IC). Aktuální podklady za rok 2022 jsou po přihlášení k dispozici… …číst dále

Existují významné rozdíly v mortalitě po resekci jater

Existují významné rozdíly v mortalitě po resekci jater
9. 11. 2023

Sada chirurgických ukazatelů byla rozšířena o nový ukazatel kvality péče po resekci jater. Tento ukazatel kromě jiné identifikuje významné rozdíly v mortalitě pacientů v horizontu 30, resp. 90 dní po primárním resekčním výkonu mezi velkoobjemovými pracovišti a maloobjemovými pracovišti. Při detailním pohledu… …číst dále

Preskripce antibiotik včetně nehrazeného DUOMOXu

Preskripce antibiotik včetně nehrazeného DUOMOXu
26. 10. 2023

Při aktualizaci výstupů ukazatelů preskripce antibiotik všeobecných praktických lékařů i praktických lékařů pro děti a dorost jsme nejen rozšířili sledované období o rok 2022, ale díky spolupráci se SÚKL jsme do dat kompletně zahrnuli také dat o antibioticích předepsaných na… …číst dále