Nové oblasti měření kvality

Nové oblasti měření kvality
25. 5. 2023

Sada ukazatelů kvality se rozrostla o nové dva ukazatele kvality: závažné komplikace po tonzilektomii a adherence pacientů léčených statiny. Oba tyto ukazatele kvality rozšiřují kvalitativní pohled na oblasti, které doposud nebyly na Portálu mapovány. Zatímco ukazatel závažných komplikací pacientů po tonzilektomii… …číst dále

Resekce karcinomu jícnu spěje k centralizaci

Resekce karcinomu jícnu spěje k centralizaci
20. 12. 2022

Chirurgie jícnu představuje jednu z úzce specializovaných oblastí chirurgické operativy. Výsledek, za který je považována nejen mortalita, ale také kvalita života pacienta v dlouhodobém horizontu po operaci, závisí na erudici operatéra, související perioperační péči zajištěné na pracovišti s odpovídajícím technickým… …číst dále

Oblast kardiologie je zmapována na Portálu ukazatelů kvality

Oblast kardiologie je zmapována na Portálu ukazatelů kvality
22. 11. 2022

Zveřejnili jsme výstupy ukazatele 30denní mortality pacientů po akutním infarktu myokardu. Pro registrované uživatele zejména z řad nemocnic jsou jejich vlastní výsledky dostupné jmenovitě, takže poprvé mohou dostat zpětnou vazbu o svých výsledcích ve srovnání s anonymními výsledky ostatních pracovišť. Ze souhrnných… …číst dále

Měření kvality zdravotní péče se rozrostlo o dva nové ukazatele

Měření kvality zdravotní péče se rozrostlo o dva nové ukazatele
30. 6. 2022

V průběhu června schválili zástupci odborné společnosti, zdravotních pojišťoven a KZP dvě nové sady ukazatelů kvality zdravotní péče.Zatímco péče o pacienty s akutním infarktem myokardu je velmi incidentní oblastí, která mapuje více než 43 tis. hospitalizačních případů za sledované období,… …číst dále