Měření kvality zdravotní péče se rozrostlo o dva nové ukazatele

V průběhu června schválili zástupci odborné společnosti, zdravotních pojišťoven a KZP dvě nové sady ukazatelů kvality zdravotní péče.
Zatímco péče o pacienty s akutním infarktem myokardu je velmi incidentní oblastí, která mapuje více než 43 tis. hospitalizačních případů za sledované období, oblast péče pacientů po resekci karcinomu jícnu je naopak vysoce specializovanou oblastí, která svým úzkým zaměřením a počtem max. 200 hospitalizačních případů ročně spěje k centralizaci do specializovaných zařízení. Ukazatele mapují primárně standardizovanou mortalitu pacientů a kontextově sledují řadu dalších údajů, délkou hospitalizace počínaje, přes chirurgické a ostatní komplikace až po komorbidity v předchorobí pacientů. V obou případech jde o velmi komplexní přehled stavu poskytování péče. V obou případech byl doporučen další vývoj ukazatelů, což je však zcela běžný postup používaný také v zahraničních agenturách, které sledují kvalitu zdravotní péče.

Měření kvality zdravotní péče se rozrostlo o dva nové ukazatele