Preskripce antibiotik včetně nehrazeného DUOMOXu

Při aktualizaci výstupů ukazatelů preskripce antibiotik všeobecných praktických lékařů i praktických lékařů pro děti a dorost jsme nejen rozšířili sledované období o rok 2022, ale díky spolupráci se SÚKL jsme do dat kompletně zahrnuli také dat o antibioticích předepsaných na eRecept, ale nehrazených ze zdravotního pojištění. Výstupy jsou tak ještě kvalitnější než v předchozích letech.

Období covidových let 2020 a 2021 mělo na preskripci antibiotik zásadní dopad, nicméně ani návrat do běžného režimu v roce 2022 bohužel neukázal pozitivní trendy v preskripci antibiotik. Doporučujeme detailní pohled u preskripce pro dospělé pacienty či pro dětské pacienty.

Preskripce antibiotik včetně nehrazeného DUOMOXu