Podklady pro Komisi pro cerebrovaskulární péči připraveny

Již druhým rokem připravila KZP ve spolupráci se zástupci odborného registru RES-Q podklady pro hodnocení kvality péče o pacienty po cévní mozkové příhodě v komplexních cerebrovaskulárních centrech (KCC) a iktových centrech (IC). Aktuální podklady za rok 2022 jsou po přihlášení k dispozici všem registrovaným uživatelům a zástupcům příslušných center v sekci Sada ukazatelů kvality péče o pacienty s CMP.

Výstupy pro účely zpětné vazby a kontroly jsou umístěny v pdf dokumentu zcela na začátku v záhlaví ukazatele (barevný obdélník). Aktualizované výstupy najdete rovněž ve všech tabulkách v sekci Výsledky měření. Výstupy ostatních poskytovatelů jsou v těchto tabulkách anonymizovány.

Podklady pro Komisi pro cerebrovaskulární péči připraveny